• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 15/2015

Data: 08.06.2015 r.
Raport bieżący nr 15/2015

Temat: Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna: Art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 08. czerwca 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.69 ust1. pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Spółki SOLIDNA DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o zmniejszeniu liczby głosów na WZA Spółki, do których uprawniona jest spółka SOLIDNA DWA sp. z o.o. sp.k. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA było przekazanie w dniu 01. czerwca 2015 r. 1.297.417 szt. akcji Delko SA wspólnikowi Panu Dariuszowi Kaweckiemu, w związku z rozwiązaniem spółki SOLIDNA DWA sp. z o.o. sp.k. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych, którego posiadaczem jest Pan Dariusz Kawecki nastąpiło w dniu 03. czerwca 2015 r.

Przed dokonaniem ww. transakcji SOLIDNA DWA sp. z o.o. sp.k. posiadała 1.297.417 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowiło 21,70% i uprawniało do 1.297.417 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA., co stanowiło 21,70% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu ww transakcji  SOLIDNA DWA sp. z o.o. sp.k. nie posiada akcji Delko SA i tym samym nie jest uprawniona do wykonywania  głosów na WZA Delko SA.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1382)


 

Nasi Partnerzy


Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168